Publication:

Peranan dan tanggungjawab ahli lembaga pengarah syarikat dalam perspektif Islam

Loading...
Thumbnail Image

Abstracts views

1058

Views & Download

9

Date
2010-11-01
SDG:
Abstract
Tujuan syarikat ditubuhkan adalah untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berfaedah kepada pemiliknya, pekerjanya, pengurusannya, pelanggannya. Pengurusan merancang, melaksana, mengurus dan memanta. Pekerja melakukan segala kegiatan bagi mencapai tujuan penubuhan syarikat dibawah pengawasan pengurusan. Pemiliksyarikat (dalam hal ini Negeri Kedah Darulaman) telah mengeluarkan modal yang besar dengan harapan syarikat itu maju. Kerajaan Negeri melantik Pengurus Besar dll untuk melaksanakan kegiatan syarikat. Kerajaan Negeri melan.tik Ahli Lembaga Pengarah untuk mengawal, memantau, menentukan strategi, dasar, peraturan, budaya kerja, dll supaya syarikat maju
Keywords
Organisation , Management in islamic perspective , Board of Directors
Citation
Alhabshi, Syed Othman. (2010, November 1-2). Peranan dan tanggungjawab ahli lembaga pengarah syarikat dalam perspektif Islam. Paper presented at Seminar Ahli Lembaga Pengarah Syarikat Milik Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah, at the Regency Jerai Hill Resort, Gunung Jerai, Kedah Darulaman, Malaysia.
Publisher
DOI

Link Entity

Person Search Results

Your search returned no results. Having trouble finding what you're looking for? Try putting quotes around it