Publication:

Perakaunan perkongsian: soalan dan jawapan

Loading...
Thumbnail Image

Abstracts views

64

Views & Download

0

Date
2002
SDG:
Abstract
Buku ini memberikan: 1) latihan komprehensif di dalam bidang perakaunan perkongsian, 2) bilangan soalan yang banyak berserta cadangan jawapan bagi setiap soalan, 3) penerangan dan jalan kerja yang jelas bagi setiap soalan disertakan.
Keywords
Perakaunan perkongsian , Malaysia
Citation
Mohd Deris, M. R., Muhamad Sori, Z., & Abdul Hamid, M. A. (2002). Perakaunan perkongsian: soalan dan jawapan. Kuala Lumpur, Malaysia: McGraw-Hill.
Publisher
McGraw-Hill

This title is not available in INCEIF KMC

DOI

Link Entity

Person Search Results

Now showing 1 - 1 of 1