Publication:

Perakaunan perkongsian di Malaysia

Loading...
Thumbnail Image

Abstracts views

275

Views & Download

0

Date
2002
SDG:
Abstract
Buku ini memberikan pendedahan kepada perniagaan bentuk perkongsian yang meliputi aspek perundangan dan amalan perakaunan di dalam persekitaran perniagaan Malaysia. Buku ini dituju khas kepada pelajar institusi pengajian tinggi yang mengambil kursus Perakaunan Kewangan Pertengahan dan mereka yang berminat mempelajari perakaunan perkongsian.
Keywords
Perakaunan perkongsian , Malaysia
Citation
Muhamad Sori, Z., Abdul Hamid, M. A., Yusoff, A., & Mohd Deris, M. R. (2002). Perakaunan perkongsian di Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia: McGraw-Hill.
Publisher
McGraw-Hill

This title is not available in INCEIF KMC

DOI

Link Entity

Person Search Results

Now showing 1 - 1 of 1